Select Time Zone: 
Odds Style: 

<< Back
佩斯卡拉 vs. Reggiana

Team homepage

Team homepage
   
L
L
W
L
D
D


18%


L
L
L
W
L
L


24%


 

Previous Meetings


Home Wins
100%


Latest matches

Date H/A Opponent League Result
2021-05-10 H
萨勒尼塔纳
Serie B
2021-05-07 A
克雷莫塞
Serie B
2021-05-04 H
Reggiana
Serie B
2021-05-01 A
科森扎
Serie B
2021-04-27 H
美德恩泰拉
Serie B
2021-04-10 A
布雷西亚
Serie B
2021-04-05 A
蒙扎
Serie B
2021-04-02 H
比萨
Serie B
2021-03-20 A
弗特斯巴萨诺
Serie B
2021-03-16 H
阿斯科利
Serie B
Date H/A Opponent League Result
2021-05-10 A
弗特斯巴萨诺
Serie B
2021-05-07 H
费拉拉SPAL
Serie B
2021-05-04 A
佩斯卡拉
Serie B
2021-05-01 H
波德诺内
Serie B
2021-04-17 A
里贾纳
Serie B
2021-04-09 H
恩波利
Serie B
2021-04-05 H
布雷西亚
Serie B
2021-04-02 A
弗洛西诺内
Serie B
2021-03-20 H
科森扎
Serie B
2021-03-16 A
蒙扎
Serie B

Latest events against

Date Home Res Away League
2021-05-04 14:00 佩斯卡拉 Reggiana Serie B
2021-01-04 18:00 Reggiana 佩斯卡拉 Serie B

Round - Serie B 2020/2021

 
佩斯卡拉


 
Reggiana

Over / Under - Serie B 2020/2021

  • 4.5
  • 2.5
  • 0.5
  • 1.5
  • 3.5
15
23
38
Total
38
19
19
7
12
19
Home
19
9
10
8
11
19
Away
19
10
9

Handicap - Serie B 2020/2021

  • 2-0
  • 0-2
  • 0-1
  • 1-0
2
2
15
19
Home
19
1
5
13
9
1
9
19
Away
19
5
7
7

League - Serie B 2020/2021

E W D L G P E W D L G P
38 7 11 20 29-60 32 Total 38 9 7 22 31-57 34
19 4 5 10 18-29 17 Home 19 6 5 8 19-23 23
19 3 6 10 11-31 15 Away 19 3 2 14 12-34 11
38 4 16 18 12-29 28 Total 37 4 16 17 11-29 28
19 3 8 8 9-12 17 Home 19 2 9 8 4-12 15
19 1 8 10 3-17 11 Away 18 2 7 9 7-17 13
38 10 12 16 17-31 42 Total 37 12 9 16 20-25 45
19 5 5 9 9-17 20 Home 19 8 5 6 15-11 29
19 5 7 7 8-14 22 Away 18 4 4 10 5-14 16

Formtable - Serie B 2020/2021

Events W D L G P Events W D L G P
3 1 0 2 1-6 3 Total 3 0 0 3 2-5 0
2 1 0 1 1-3 3 Home 1 0 0 1 1-2 0
1 0 0 1 0-3 0 Away 2 0 0 2 1-3 0
6 1 2 3 3-11 5 Total 6 1 0 5 4-8 3
3 1 1 1 2-4 4 Home 3 1 0 2 2-3 3
3 0 1 2 1-7 1 Away 3 0 0 3 2-5 0

Goal minute - Serie B 2020/2021

% Goals for Goals against Minute Goals against Goals for %
 
10.3
 
16.7
3 10 1-15 11 4
12.9
 
19.3
 
 
13.8
 
20.0
4 12 16-30 9 3
9.7
 
15.8
 
 
17.2
 
11.7
5 7 31-45 9 4
12.9
 
15.8
 
 
6.9
 
13.3
2 8 46-60 5 8
25.8
 
8.8
 
 
24.1
 
21.7
7 13 61-75 7 8
25.8
 
12.3
 
 
27.6
 
16.7
8 10 76-90+ 13 4
12.9
 
22.8
 

Cards and goals - Serie B 2020/2021

Yellow Red Clean Sheet No Score Yellow Red Clean Sheet No Score
86 6 9 19 Total 91 7 9 17
45 3 3 9 Home 52 5 4 7
41 3 6 10 Away 39 2 5 10
41 3 16 29 Total 36 1 16 27
- - 8 12 Home - - 10 15
- - 8 17 Away - - 6 12
45 3 18 24 Total 55 6 17 21
- - 7 12 Home - - 9 8
- - 11 12 Away - - 8 13

Goalstats - Serie B 2020/2021

Player Penalty 1st goal Goals
达米尔.科特尔 1 1 5
达尼埃莱·德塞纳 - 1 5
克里斯蒂安·加拉诺 1 3 4
法比奥·梅斯特罗 - - 4
马西米兰诺·比西拉托 - 1 3
萨尔瓦多-布凯提 - - 2
佩平 - - 2
安德烈埃·塔巴内利 1 - 1
梅姆沙伊 - 1 1
根那罗·思科尼亚尼格 - 1 1
琼斯·德加德 - 1 1
克里斯蒂安·卡波恩 - 1 1
德扬·沃基奇 - - 1
尼古拉-里戈尼 - - 1
Player Penalty 1st goal Goals
西蒙尼·马茨科 - 2 7
伊万·瓦罗 1 1 5
伊戈尔·雷德雷扎 - 2 3
阿林德·阿贾蒂 - 2 2
埃洛·姚 - 1 2
Augustus Kargbo - - 2
西蒙尼·默拉托尔 - - 2
卡里姆·拉里比 - - 2
马特奥·阿德马尼 1 1 1
安德烈-科斯塔 - 1 1
洛伦索·利伯蒂 - 1 1
里卡多·马丁内利 - - 1
保罗·蒂尔韦尔 - - 1
卢卡·萨帕罗 - - 1